LAATSTE NIEUWS

Onlangs werden door de Stoelbroeders Martinikerk Doesburg 150 kussentjes geschonken om de houten knopstoelen te verfraaien en ook om de ‘zit’ op deze stoelen te verbeteren. Wij zijn de Stoelbroeders dan ook veel dank verschuldigd.

Informatie over de Stoelbroeders kunt u inwinnen bij het secretariaat: dhr. Paul Le Blanc, Gasthuisstraat 6, 6981 CS, Doesburg, tel. 0313-410768, email: leblanc@adviseert.com.


ONLINE
Escaperoom
Martinikerk
Doesburg
www.puzzlemysteries.com/nl/escape
room/1945-red-de-Martinikerk

Op 15 april 1945 bliezen de terugtrekkende
Duitse troepen de toren van de Martinikerk
op. Een volstrekt zinloze daad. Niet alleen de
toren maar ook een belangrijk deel van de
kerk werd verwoest.
Hadden jij en je vrienden (met een beetje hulp
van het verzet) dit kunnen voorkomen?
In verborgen ruimtes waar normaal geen
Doesburger mag komen, speelt u een
spannend en fascinerend spel.
De samenstelling van de deelnemers bepaalt
het succes van deze escaperoom. Zoek uw
vrienden, bekenden of familie dus zorgvuldig
uit.
U wordt na afloop uitgenodigd om een donatie
te doen aan de online escaperoom Martinikerk
Dat mag natuurlijk ook zonder dat u speelt op
NL95ASNB0267160380 tav Puzzle Mysteries
onder vermelding van
Online Escaperoom Martinikerk Doesburg.
U ondersteunt hiermee het onderhoud van dit
prachtige gebouw.
Wij wensen u veel speelplezier.
Met dank aan:
Het kleinste oorlogsmuseum van Nederland.
Stichting Collectie ’40-’45, Beekbergen
Arvid Ehlert, Photography Now!