ANBI

Met ingang van 2008 is de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), Kamer van Koophandel – nummer 41050058, RSIN 816671588. Onze stichting is ook wel bekend onder de naam Stibema.

Onze Stichting heeft een Beleidsplan opgesteld

Het bestuur van de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk is als volgt samengesteld:

  • Job van Melle (voorzitter)
  • Paul Lecluse (secretaris)
  • Wim de Vos (penningmeester)
  • Henk Kingma
  • Hans Mulié

De Stichting heeft geen personeel in dienst; alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Voor één van de vrijwilligers is de vrijwilligersvergoeding van toepassing (conform de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden).

De praktische betekenis is dat giften aan Stibema bij de aangifte voor de inkomstenbelasting onder de aftrekregeling vallen. Omdat onze Stichting tevens als culturele ANBI is aangemerkt, zijn de giften voor 125% aftrekbaar (bij een gift van € 100 kunt u € 125 als aftrekpost opvoeren). Voor de Stichting zijn deze inkomsten ook niet belastbaar.

De verantwoording ANBI van onze stichting is te vinden in onze publicatie ANBI. In deze publicatie zijn de cijfers uit de meest recente jaarrekening opgenomen.
Ook de begroting voor het huidige jaar is vastgesteld.
In onze nieuwsbrieven leest u meer over onze activiteiten; onze laatste nieuwsbrief.

Meer weten? Stuur een e-mail naar stibema@martinikerk-doesburg.nl.