GESCHIEDENIS

De Martinikerk dateert van 1235 als Romaanse kerk. In 1487 werden toren en kerk door blikseminslag totaal verwoest. In 1532 werd de kerk als een laatgotische basiliek, opgebouwd in Nederrijnse trant. Een basiliek is een kerk, waarvan het middenschip met vensters boven de zijbeuken uitsteekt. Het patronaatsrecht over deze kerk, het recht om een pastoor te mogen benoemen, werd door de bisschop van Utrecht in 1286 overgedragen aan de Ridderlijke Duitsche Orde (een geestelijke ridderorde, ontstaan tijdens de kruistochten). Dat zou zo blijven tot de Reformatie in 1578 in Doesburg zijn intrede deed. Het wapen van de R.D.O. is te vinden op één van de schildjes van de kroonluchter in het koor van de kerk en op de rugleuning van één van de trouwstoelen.

Vele rampen hebben in de loop van de eeuwen kerk en toren getroffen, zoals in 1548, toen de bliksem insloeg en “van den tooren en kerk niet en heeft overigh gelaeten dat eenighsins van’t vuyr konde verteerd worden”. In 1672 schoten de Fransen, onder leiding van koning Lodewijk de XIV, de toren in brand en in 1717 sloeg de bliksem weer in. Nadat in 1783 Neerlands eerste bliksemafleider op de toren was geplaatst, heeft de rode haan kerk en toren verder met rust gelaten.

De laatste ramp voltrok zich op 15 april 1945, toen de terugtrekkende Duitse troepen de toren opbliezen. Het westelijke deel van de kerk werd geheel verwoest en de rest werd zwaar beschadigd. Naast het van Gelderorgel ging ook veel van het zeventiende eeuwse kerkmeubilair verloren. In 1989 gingen Hervormd Doesburg en de Gereformeerde Kerk van Doesburg en omgeving samen in federatief verband kerken in de Martinikerk. Sinds 2004 is de Martinikerk eigendom van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

GEBRUIK

Het zal u niet verbazen, dat het onderhoud van de kerk heel veel geld kost. Vandaar dat zo’n 5 jaar geleden werd besloten om naast de reguliere kerkdiensten ook evenementen te laten plaatsvinden. Daartoe werd aan GAJ/VBW Architecten gevraagd een ontwerp te maken om het gebouw toekomstbestendig te maken om zodoende de verhuurmogelijkheden te vergroten. Met behulp van subsidie van de provincie Gelderland binnen de regeling Robuuste Investeringsimpuls werd één en ander gerealiseerd. Het ontwerp voor de herinrichting kenmerkt zich door haar ondergeschiktheid aan het imposante kerkgebouw. In de zijbeuken, naast het torenportaal en in de ‘luwe’ zone van de kerk, zijn twee units gerealiseerd. De tweelaagse units zijn modern en ingetogen vormgegeven, waarbij diverse voorzieningen zoals toiletten, waarvan één voor mindervaliden, keuken, winkel, garderobe in het gesloten basement zijn gehuisvest. Sindsdien mag de kerk zich verheugen in een trouwe schare van organisaties en bedrijven die regelmatig de kerk afhuren voor een activiteit.