Verwoesting door de bezetter

De laatste ramp

voltrok zich op 15 april 1945, toen de terugtrekkende Duitse troepen de toren opbliezen. Het westelijke deel van de kerk werd geheel verwoest en de rest werd zwaar beschadigd. Naast het van Gelderorgel ging ook veel van het zeventiende eeuwse kerkmeubilair verloren.

In 1989 gingen Hervormd Doesburg en de Gereformeerde Kerk van Doesburg en omgeving samen in federatief verband kerken in de Martinikerk.
Sinds 2004 is de Martinikerk eigendom van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Tijdens verwoesting