Orthodoxe Iconen

DOESBURG – In de Grote- of Martinikerk in Doesburg is vanaf dinsdag 16 juli t/m maandag 12 augustus a.s. een tiental bijzondere iconen te zien, gemaakt door predikant, beeldend kunstenaar en icoonschrijver Thea Bouwman. In de afgelopen jaren heeft zij zich ontwikkeld tot een ervaren – en bevlogen icoonschilder.

Thea Bouwman: “Tijdens mijn predikantschap ontdekte ik het schilderen van iconen: Onder de bezielende leiding van Martin Mandaliev (stammend uit de Bulgaarse traditie), leerde ik de technieken van het schilderen van deze ‘Vensters op de Eeuwigheid’. Geplaatst in de iconostase, de beeldenwand in Oosters Orthodoxe kerken, fungeren deze beeltenissen als het raakvlak tussen de aardse- en de hemelse werkelijkheid. De afbeelding nodigt uit om als het ware door de icoon heen te kijken naar het beeld er achter van God, Jezus, Maria of het Bijbelberhaal.

Een icoon is dus geen illustratie, geen plaatje bij de werkelijkheid en ook niet iets om te aanbidden.. Wel scheppen ze ruimte voor verstilling, gebed en geloof. Zo laten iconen zien dat God nog altijd, hoe dan ook, present wil zijn in ons leven”

Ds Thea Bouwman begeleidde onlangs tijdens de Stille Week in Griekenland een reis waarin het Orthodoxe Paasfeest werd meegevierd: inclusief de riten en tradities, de processies en iconen die daarbij horen. “Juist in de liturgie, in de viering van de eredienst in de orthodoxe kerken, krijgen iconen hun bijzondere betekenis”.

Kortom…deze expositie geeft een unieke gelegenheid om voor het eerst- of opnieuw kennis te maken met deze bijzondere vorm van kerkelijke kunst. De iconen zijn te zien tijdens de openingsuren van de Grote- of Martinikerk te Doesburg.

www.theabouwmaniconen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *