Donateurs

De instandhouding van de Martinikerk kost veel geld, heel veel geld! Word daarom donateur (vriend of fan van de Martinikerk) door ons te steunen. U kunt dat doen, door per bank- of girobetaling een gift over te maken op rekeningnummer NL30 ABNA 05.93.97.75.80; t.n.v. Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk te Doesburg, onder vermelding “donateur”. Daarbij s.v.p. wel vermelden uw naam, straatnaam, postcode en woonplaats.

Donateurs worden jaarlijks door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

De jaarrekening wordt voor de donateurs jaarlijks bij de penningmeester ter inzage gelegd.