show sidebar & content

Algemeen

De Grote of Martinikerk is één van de grootste monumentale kerkgebouwen in de regio. Haar toren is van ver al zichtbaar en de Martinikerk is in Doesburg het meest beeldbepalende gebouw. Bovendien beschikt het gebouw over een fantastische akoestiek, waardoor er veel concerten worden georganiseerd.

Meer en meer krijgt de Martinikerk ook betekenis binnen de Doesburgse samenleving, maar is daarnaast ook een belangrijke toeristische trekpleister. Tijdens de dagelijkse openstelling is niet alleen de kerk te bewonderen, maar worden er ook allerlei interessante exposities gehouden. Tijdens Doesburgse evenementen zoals de Hanzefeesten en de Kerstmarkt worden in de Martinikerk bijpassende onderdelen georganiseerd.

De prachtige monumentale Grote of Martinikerk te Doesburg wordt naast de wekelijkse kerkdiensten regelmatig gebruikt voor allerlei concerten, exposities en andere evenementen. Door het uitbreiden van de al aanwezige faciliteiten wordt het kerkgebouw meer en meer geschikt voor multifunctioneel gebruik.

De gemeente Doesburg ziet een nadrukkelijke rol voor de Martinikerk in relatie tot de promotie van en het toerisme in Doesburg. De plannen met de Martinikerk sluiten prima aan bij het Economische Beleidsplan van de gemeente.

Korte geschiedenis van de Grote of Martinikerk te Doesburg

De Martinikerk dateert van 1235 als Romaanse kerk. In 1487 werden toren en kerk door blikseminslag totaal verwoest. In 1532 werd de kerk als een laatgotische basiliek, opgebouwd in Nederrijnse trant. Een basiliek is een kerk, waarvan het middenschip met vensters boven de zijbeuken uitsteekt. Het patronaatsrecht over deze kerk, het recht om een pastoor te mogen benoemen, werd door de bisschop van Utrecht in 1286 overgedragen aan de Ridderlijke Duitsche Orde ( een geestelijke ridderorde, ontstaan tijdens de kruistochten ). Dat zou zo blijven tot de Reformatie in 1578 in Doesburg zijn intrede deed.

Het wapen van de R.D.O. is te vinden op één van de schildjes van de kroonluchter in het koor van de kerk en op de rugleuning van één van de trouwstoelen.
Vele rampen hebben in de loop van de eeuwen kerk en toren getroffen, zoals in 1548, toen de bliksem insloeg en “van den tooren en kerk niet en heeft overigh gelaeten dat eenighsins van’t vuyr konde verteerd worden”. In 1672 schoten de Fransen, onder leiding van koning Lodewijk de XIV, de toren in brand en in 1717 sloeg de bliksem weer in. Nadat in 1783 Neerlands eerste bliksemafleider op de toren was geplaatst, heeft de rode haan kerk en toren verder met rust gelaten.

De laatste ramp voltrok zich op 15 april 1945, toen de terugtrekkende Duitse troepen de toren opbliezen. Het westelijke deel van de kerk werd geheel verwoest en de rest werd zwaar beschadigd. Naast het van Gelderorgel ging ook veel van het zeventiende eeuwse kerkmeubilair verloren.
In 1989 gingen Hervormd Doesburg en de Gereformeerde Kerk van Doesburg en omgeving samen in federatief verband kerken in de Martinikerk. Sinds 2004 is de Martinikerk eigendom van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

De Stichting Behoud Martinikerk (Stibema) heeft de geschiedenis van de Martinikerk op laten tekenen in een prachtig boek. Wilt u in het bezit komen van dit boek (de kosten inclusief verzending bedragen € 18,50), klik dan hier. U komt dan in de webshop van het College van Kerkrentmeesters (CvK) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg en daar kunt u het boek bestellen en betalen via iDEAL.